X

Gevleugelde ambachten


Eendenkooien, het kooibedrijf, vogelvangst  en eieren zoeken in ambacht, cultuurhistorie, natuurbescherming en wetenschap zien op een eeuwenoude oorsprong en zijn verbonden aan de geschiedenis van het natuurbeheer in Nederland. Bij groter publiek is dit relatief onbekend. Natuurlijk erfgoed staat in de belangstelling en traditionele ambachten zijn het waard om behouden te blijven. Om cultuurhistorische redenen, maar ook om alle kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. Door de eeuwen heen werden vogels gevangen voor consumptie. Op enkele uitzonderingen na gebeurt dat niet meer en worden verzamelde gegevens van ambachtelijke vogelvangers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. 


Naast het belang van dier- en volksgezondheid dragen de gevleugelde ambachten bij aan het beschermen van de vogelpopulatie en het bewaken van hun habitat en leefomgeving. Er is ook reden tot zorg. De oudere generatie vogelvangers verdwijnt. Gelukkig zien we geleidelijk een instroom van een nieuwe generatie ontstaan. Het verder betrekken van vrijwilligers bij de ambachtelijke traditionele vogelvangst draagt bij aan de natuurbeleving door jong en oud. Via dit portaal kunt u veel informatie vinden over gevleugelde ambachten waardoor er meer bekendheid en waardering voor ons natuurlijke groene erfgoed kan ontstaan. 
 

Door op de onderstaande buttons te klikken komt u op de informatieve websites van bij ons aangesloten organisaties.
Wij wensen u veel leesplezier.

 

© 2024 Gevleugelde ambachten

powered by Natuurlijk !